לחיות בלב שלם - למה?

לחיות באמת, להיות בנוכחות מלאה ברגע הזה, ממקום של מודעות ובחירה.
הלב הוא המרכז שלנו, הוא הכוח המניע, הלב עושה את רוב ההחלטות, ואח"כ אנחנו מצדיקים אותן בראש.
לכן כדאי להיות מחוברים ללב, להקשיב ללב, ו"לחשוב" מהלב.
המשמעות של להיות שלם, אומרת שכמו שאנחנו זה בסדר גמור, זה מה שצריך להיות.

לחיות

לחיות

לחיות באמת,
להיות בנוכחות מלאה ברגע הזה,
ממקום של מודעות ובחירה.

בלב

בלב

הלב הוא המרכז שלנו, הוא הכוח המניע,
הלב עושה את רוב ההחלטות,
ואח"כ אנחנו מצדיקים אותן בראש.
לכן כדאי להיות מחוברים ללב, להקשיב ללב,
ו"לחשוב" מהלב.

שלם

שלם

המשמעות של להיות שלם,
אומרת שכמו שאנחנו זה
בסדר גמור.